Distances līgums

Pārtikas preču interneta platformas FLIADA.LV distances pirkuma līgums

Šis preču distances pirkuma līgums (turpmāk – Līgums) nosaka interneta vietnēs www.fliada.lv SIA FLIADA izveidotās pārtikas preču piegādes interneta platformas FLIADA.LV (turpmāk – FLIADA.LV) lietošanas kārtību. Līguma noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk FLIADA piedāvātās preces vai citādi izmanto Pārdevēja pakalpojumus.

Šī līguma puses ir Pārdevējs – SIA FLIADA, vienotais reģistrācijas Nr. 40203302348, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 35 - 52, Rīga, LV-1045, no vienas puses un Pircējs – Līguma noteiktajām prasībām atbilstoša fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas FLIADA.LV un/vai izmanto citus Pārdevēja pakalpojumus, ieskaitot FLIADA.LV komerciālo paziņojumu saņemšanu internetveikalā vai Pircēja noradītajos saziņas kanālos. Izmantot FLIADA.LV un iepirkties tajā ir tiesības pilngadīgām rīcībspējīgām fiziskām personām, un Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām, kuras vārdā rīkojas fiziskas personas – izpildinstitūciju amatpersonas vai pilnvarotie pārstāvji no otras puses.

Līguma tekstā Pārdevējs un Pircējs abi kopā saukti – Puses.

1.     Līguma priekšmets

1.1.       Ar šo Līgumu Pārdevējs pārdod un atbilstoši Līguma noteikumiem piegādā, bet Pircējs Līgumā noteiktajā kārtībā apmaksā un apņemas pieņemt no Pārdevēja FLIADA vietnē pasūtītās preces.

1.2.       FLIADA.LV  ir SIA FLIADA izveidota interneta platforma, ar kuras starpniecību Pārdevējs piesaista interneta platformā piedāvāto preču piegādātājus, proti sniedzot tiem starpniecības pakalpojumus preču tiešsaistes piegādes darījumos. Tomēr, preču saņemšanas brīdī Pircējs saņem rēķinu vai čeku no SIA FLIADA.

1.3.       Veicot pasūtījumu www.fliada.lv, Pircējs apstiprina, ka viņš atbilst Līgumā Pircēja personai izvirzītajām prasībām un viņam ir tiesības iepirkties FLIADA.LV .

1.4.       Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu šī Līguma noteikumi kļūst saistoši Pircējam. No brīža, kad Pircējs noformē preču pasūtījumu FLIADA.LV , Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts, Līgums ir uzskatāms par abpusēji noslēgtu.

2.     Preču cenas, samaksas kārtība, pasūtījuma noformēšana un komplektēšana

2.1.       Preču cenas FLIADA.LV  izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR). Cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā FLIADA.LV  pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.

2.2.       Izvēloties preci pirkumam, Pircējs norāda preces daudzumu un ievieto izvēlētās preces pirkumu grozā. Pēc visu Pircējam nepieciešamo preču izvēles, Pircējs dodas uz pirkumu grozu un noformē pasūtījumu, norādot preces saņemšanas veidu, maksātāja informāciju, un veicot pasūtījuma apmaksu. Ar pasūtījuma noformēšanu Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

2.3.       Pircējs par precēm un piegādi var norēķināties ar bankas karti, veicot apmaksu uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas. Tiklīdz apmaksa ir veikta, Pircējam uz e-pastu tiks atsūtīts pirkuma apstiprinājums.

2.4.       Pircējs par precēm un piegādi var norēķināties priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu pasūtījuma veikšanas brīdī, izmantojot FLIADA.LV norādīto apmaksas sistēmu. Veicot priekšapmaksu, tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas norēķinu kontā.

2.5.       Pircējs par precēm un piegādi var norēķināties piegādes brīdī uz vietas, veicot skaidras naudas maksājumu, vai maksājot ar bankas karti (ir iespējams maksāt ar bezkontakta karti). Pircējs, saņemot piegādātas preces, veic maksājumu uz vietas un paraksta pavadzīmi, saņemot pirkšanas čeku. Ja kurjeram nav maiņas naudas, tad kurjeram ir tiesības prasīt veikt maksājumu ar bankas karti.

2.6.       Pircējs ir tiesīgs koriģēt pasūtījumā iekļautās preces un piegādes nosacījumus pasūtījuma veikšanas dienā līdz plkst. 14.00.

2.7.       Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, tomēr Pārdevējs to nevar garantēt. Ja pasūtītās preces nav pieejamas vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt, anulējot pasūtījumu, vai piegādāt mazāku preču daudzumu. Pārdevējs koriģē pasūtījumu atbilstoši Līguma noteikumiem. Par pasūtījuma koriģēšanu vai anulēšanu Pārdevējs paziņo Pircējam.

2.8.       Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs komplektē pasūtījumu tā, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Ja Pārdevējam nav iespējas sakomplektēt sveramo preci precīzi pēc Pircēja pasūtījumā noradītā svara, tad, komplektējot pasūtījumu,  Pārdevējs koriģē reālo preces svaru uz mazāko pusi un attiecīgi precizē (samazina) rēķina kopsummu.

2.9.       Ņemot vērā, ka starp pasūtījuma noformēšanu un pasūtījuma komplektēšanu paiet laiks, ir iespējama situācija, kad pasūtījuma komplektēšanas laikā kāda no Pircēja pasūtītajām precēm nav pieejama. Noslēdzot šo Līgumu Pircējs piekrīt, ka pasūtītās preces neesamības gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs aizstāt neesošu preci ar analoģisku preci. Veicot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties opciju, ka gadījumā, ja pasūtījuma komplektēšanas laikā kāda no pasūtītajām precēm nav pieejama, Pircējs nepiekrīt aizstāt neesošu preci ar analoģisku preci. Ja Pircējs pie pasūtījuma noformēšanas šo opciju nav pieminējis, vai nav informējis Pārdevēju par nepiekrišanu preču vai konkrētās preces aizstāšanu ar analoģiskām precēm komentāros pie pasūtījuma, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir piekritis tam, ka preces neesamības gadījumā tā tiks aizstāta ar analoģisku preci. Ja preces neesamības gadījumā prece netiek aizstāta ar analoģisku vai analoģiskās preces cena atšķiras, Pārdevējs attiecīgi precizē (samazina) rēķina kopsummu.

2.10.       Ja līguma 2.7. un 2.8.punktā norādītajos gadījumos veiktās rēķina korekcijas rezultātā izveidojusies starpība (pārmaksa), tad pēc Pircēja rakstveida pieprasījuma, kas nosūtīts uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected], Pārdevējs atgriež Pircējam pārmaksāto naudas atlikumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pircēja pieprasījuma saņemšanas brīža uz Pircēja norādīto bankas norēķinu kontu.

2.11.        Veicot preču apmaksu, izvēle starp apmaksas veidiem var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma.

3.     Preču piegāde un saņemšana

3.1. Preču piegāde ar FLIADA kurjeru

3.1.1.       Pircējs var saņemt preces ar kurjera piegādi tikai pēc iepriekšējas vienošanas un saskaņošanas. Preces tiek piegādātas visā Rīgas teritorijā, kā arī pierīgas rajonos. Tomēr Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikties no preču piegādes noteiktajās teritorijās. Šādā gadījumā Pārdevējs pieņems pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja norīkots kurjers. Preču piegāde ar kurjeru var būt atteikta no Pārdevēja puses vienpusējā kārtā un tā nevar būt apstrīdēta.

3.1.2.       Par preču piegādi Pircējs maksā piegādes maksu un tā tiek iekļauta pasūtījuma kopsummā. Piegādes maksu nosaka Pārdevējs un nodrošina, lai tā tiktu norādīta pie pasūtījuma noformēšanas. Piegādes maksa Rīgas rajonos pasūtījumiem līdz 30 EUR un 29,99 Kg ir 5 EUR, bet pasūtījumiem virs 30 EUR un līdz 29,99 Kg piegāde Rīgas rajonos ir bezmaksas. Piegādes maksa Rīgas rajonos pasūtījumiem ar svaru virs 30 Kg un līdz 49,99 Kg ir 10 EUR, un pasūtījumiem ar svaru virs 50 Kg ir 20 EUR. Kurjera piegādes maksa ārpus Rīgas robežas ir pēc saskaņošanas ar Pircēju.

3.1.3.       Pārdevējs ir tiesīgs mainīt piegādes maksas apmēru, veicot attiecīgas izmaiņas šajā Līgumā un FLIADA.LV interneta vietnes saturā. Pircējam ir saistoša piegādes maksa tādā apmērā, kādā tā ir bijusi norādīta FLIADA.LV  publicētajā Līguma versijā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusējā kārtā samazināt piegādes maksu vai atteikties no piegādes maksas.

3.1.4.       Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam ir pienākums preču piegādes brīdī atrasties pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādīt kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemt preces, parakstīt piegādes dokumentu (pavadzīmi) un atgriezt pavadzīmes Pārdevēja eksemplāru kurjeram. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav sastopams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai. Ja pasūtītās preces saņems cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēma Pircējs un Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.

3.1.5.       Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par atkārtotu piegādes datumu un laiku. Atkārtota preču piegāde tiek veikta tikai gadījumā, ja Pircējs apmaksā preču atkārtotu piegādi. Ja jebkādu iemeslu dēļ Pārdevējs nevienojas ar Pircēju par atkārtotu piegādi (ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pircējs atsakās apmaksāt atkārtotu piegādi u.c.), vai arī otrajā piegādes reizē preču izsniegšana Pircējam nav iespējama, tad Pārdevējs neatbild par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, Pārdevējam nav pienākums glabāt pasūtītās preces, Pārdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt preces Pircējam un samaksātā nauda par precēm un piegādi Pircējam netiek atmaksāta atpakaļ. Savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu, glabāšanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci no Pārdevēja. Pircējs šajā sakarā nav tiesīgs celt jebkāda veida pretenzijas par preču izsniegšanu vai naudas atgriešanu.

3.1.6.       Pārdevējs piegādā Pircējam preces FLIADA.LV norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Ja pasūtījums tiek noformēts līdz plkst. 14.00, tad piegāde tiek veikta tajā pašā dienā vai Pircēja izvēlētajā dienā un Pircēja izvēlētajā piegādes posmā: 1) dienas posmā no plkst. 14.00 līdz 16.00, vai 2) vakara posmā no plkst. 16.00 līdz 19.00. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

3.1.7.       Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

3.1.8.       Preču piegādes laikā Pircējs Pārdevēja pārstāvja (kurjera) klātbūtnē pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus un marķējumus. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, prece vai tās iepakojums ir bojāts, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, Pircējam ir tiesības nepieņemt konkrēto preci, un par to Pircējam jāveic atzīmes piegādes dokumentā (pavadzīmē), Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts atbilstoši Līguma noteikumiem. Ja Pircējs parakstījis piegādes dokumentu (pavadzīmi) un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

3.1.9.       Ja Pircējs ir konstatējis, ka piegādātajā sūtījumā nav bijis atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, par ko Pircējs ir veicis atzīmi piegādes dokumentā (pavadzīmē), Pircējam ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected]. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

3.2.       Preču piegāde ar FLIADA partneru kurjeriem un pakomatiem

3.2.1.       Pircējs var izvēlēties piegādi ar FLIADA partneru kurjeriem vai pakomātiem, pasūtīšanas brīdī izvēloties attiecīgo punktu (piegāde ar Omniva Latvija). Šajā gadījumā piegāde var būt īstenota visā Latvijas teritorijā.

3.2.2.      Par preču piegādi ar pakomātiem Pircējs maksā pārskaitījuma veidā piegādes maksu un tā tiek iekļauta pasūtījuma kopsummā. Piegādes maksu nosaka Pārdevējs un nodrošina, lai tā tiktu norādīta pie pasūtījuma noformēšanas. Piegādem ar pakomātiem Latvijas teritorijā pasūtījumiem līdz 30 EUR un 29,99 Kg maksa ir 5 EUR, bet pasūtījumiem virs 30 EUR un līdz 29,99 Kg piegāde ar pakomātiem Latvijas teritroijā ir bezmaksas. Piegādes maksa ar pakomātiem pasūtījumiem ar svaru virs 30 Kg un līdz 59,99 Kg ir 10 EUR, un pasūtījumiem ar svaru virs 60 Kg un līdz 89,99 Kg ir 15 EUR, un pasūtījumeim ar svaru virs 90 Kg un līdz 120 Kg ir 20 EUR.

3.2.3.      Piegāde ar pakomātiem ārpus Latvijas teritorijas notiek tikai ar Omniva Lietuva un Omniva Eesti partneriem. Maksa par pasūtījumiem līdz 50 EUR un 29,99 Kg ir 9 EUR. Piegāde ar pakomātiem pasūtījumiem virs 50 EUR un līdz 29,99 Kg ir bezmaksas. Piegāde ar pakomātiem pasūtījumiem virs 30 kg ir 20 EUR neatkarīgi no pasūtījuma summas.

3.2.4.      Par preču piegādi ar parteru kurjeriem Pircējs maksā pēc saskaņošanas ar Pārdēvēju, jo piegādes maksa ir atkarīga no pasūtījuma lieluma. Pēc pasūtījuma reģistrācijas sistēmā Pārdēvējs var sazināties ar Pircēju, lai saskaņotu piegādes veidu. Ja Pircējs izvēlas piegādi jebkurā Latvijas teritorijas vietā ar FLIADA SIA partneru kurjeriem, tad Pārdēvējam ir pienākums 24 stundu laikā pēc pasūtīšanas brīža noteikt piegādes cenu un par to paziņot Pircējam. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma vai izvēlēties citu piegādes veidu, ja Pircēju neapmierina piegādes maksa.

3.2.5.      Pārdevējs ir tiesīgs mainīt pakomātu piegādes maksas apmēru, veicot attiecīgas izmaiņas šajā Līgumā un FLIADA.LV  interneta vietnes saturā. Pircējam ir saistoša piegādes maksa tādā apmērā, kādā tā ir bijusi norādīta FLIADA.LV  publicētajā Līguma versijā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusējā kārtā samazināt piegādes maksu vai atteikties no piegādes maksas.

3.2.6.      Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē vai pakomātā. Noteikumi, kas ir saistīti ar parteru piegādi var tikt prasītas noteiktajam piegādātājam.

3.2.7.      Preču piegāde ar FLIADA partneriem var būt īstenota no 1 darba dienas līdz 14 darba dienām. Pircējam ir pienākums apmaksāt priekšapmaksas rēķinu 24 stundu laikā. Pārdēvējam ir tiesības nesūtīt pasūtītas preces Pircējam, ja maksājums netika ieskaitīts Pārdēvēja kontā. Pēc maksājuma saņemšanas Pārdēvējam ir pienākums atsūtīt preci 1 darba dienas laikā, ja pasūtīta prece ir pieejama piegādātājam.

3.2.8.       Ja Pircējs ir konstatējis, ka piegādātajā sūtījumā nav bijis atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, par ko Pircējs ir veicis atzīmi piegādes dokumentā (pavadzīmē), Pircējam ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected]. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

3.2.9.      Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.  Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

4.     Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

4.1.       Par visu platformā FLIADA.LV  piedāvāto preču īpašībām, to pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet Pārdevējs atbild tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu www.fliada.lv vietnē un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

4.2.       Pārdevējs neatbild par to, ka FLIADA.LV esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču attēliem FLIADA.LV ir ilustratīva nozīme.

4.3.       Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

4.4.       Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītās preces kvalitāte, viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

4.5.       Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveida formā un jānosūt uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected], klāt pievienojot preces fotoattēlu.

5.     Atteikuma tiesības un preču atgriešana

5.1.       Pircējs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes.

5.2.       Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, aizpildot FLIADA.LV vietnē pieejamo Atteikuma veidlapu, un nosūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected].

5.3.       Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 1) preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas; 2) tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces; 3) preces pēc piegādes tikušas sabojātas; 4) citos likumā paredzētajos gadījumos.

5.4.       Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādāt preci pa SIA FLIADA juridisko adresi: Pulkveža Brieža iela 35 – 52, Rīgā, Latvijā, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA FLIADA pārstāvjiem.

5.5.       Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas, pārskaitot samaksāto naudu uz Pircēja norēķina kontu, no kura tika veikta preču apmaksa, vai uz Pircēja norādīto kontu, preces tika iegādātas, veicot apmaksu ar skaidru naudu vai bankas karti.

5.6.       Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

5.7.       Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

5.8.       Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

5.9.       Noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.     Pircēja personas datu apstrāde

6.1.       Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu apstrādes pamatprincipi, tai skaitā Pircēja kā datu subjekta tiesības, ir aprakstīti Pārdevēja Privātuma politikā, kas pieejama FLIADA.LV  interneta vietnē.

6.2.       Pārdevējs veic Pircēja personas datu apstrādi ar šādu mērķi: lai identificētu Pircēju un preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus FLIADA.LV  pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar Pircēja piekrišanu.

6.3.       Ja Pircējs izmanto FLIADA.LV  pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Līguma noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Līgumā minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot FLIADA.LV  un izmantojot citus SIA FLIADA pakalpojumus.

6.4.       Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot preču piegādi un nodrošinot citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

6.5.       Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

6.6.       Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

6.7.        Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar Pārdevēja Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Līguma noteikumus.

7.     Īpašie noteikumi

7.1.        Atlaižu kodu izmantošana

7.1.1.      Atlaižu kodu izsniegšanu regulē FLIADA. Tie var būt piešķirti atsevišķām precēm; veicot liela apjoma pirkumus; reklāmas gadījūmā u.t.t.

7.1.2.     Atlaižu kodus Pircējiem izsniedz FLIADA. Atlaižu kodi Pircējiem tiek izsūtīti uz e-pastiem; tiek norādīti pie atsevišķām akcijām vai reklāmām internetā; tiek norādīti uz speciālām brošūram vai flajeriem.

7.1.3.     Atlaižu kodu vērtību norāda FLIADA un tā tiek rakstīta pie katra atlaižu koda.

7.1.4.     Atlaižu kodiem var būt gan procentuālā, gan naudas vērtība.

7.1.5.     Pircējiem ir tiesības lietot lietot atlaižu kodus. To izmantošana nav obligāta.

7.1.6.     Lai izmantotu atlaižu kodus nepieciešams:

  • Izvēlēties vēlāmās preces sadaļā "Preces" un nospiest "Ielikt grozā";
  • Izvēlēties nepieciešamo daudzumu un nospiest "Pasūtīt";
  • Ierakstīt FLIADA izsniegto atlaides kodu laukumā "Atlaides kods" un nospiest "Iesniegt";
  •      ja ievadītais kods ir atbilstošs noteikumiem (norādītas pie atlaides koda), tad uzreiz varēs redzēt preces cenu ar atlaidi;
  •      ja ievadītais kods nav atbilstošs noteikumiem ( norādītas pie atlaides koda), tad būs rakstīts "Ievadīts nederīgs atlaides kods";
  • Ievadīt personīgo informāciju laukumos ar * zīmi, aizpidīt piegādes un apmaksas informāciju un nospiest "Tālāk";
  • Pārbaudīt ievadīto informāciju un nospiest "Pirkt".

7.1.7.     Atlaižu kodi nesummējas ar citiem piedāvājumiem vai atlaidēm.

7.1.8.     FLIADA nosaka katra atlaižu koda minimālo pasūtījumu apjomu vai pirkuma cenu, kura nepieciešama, lai izmantotu atlaižu kodu. Tā tiek norādīta pei katra atlaižu koda.

7.1.9.     Atlaides kodu nevar apmainīt pret naudu.

8.     Nobeiguma noteikumi

8.1.       Līgums ir noslēgts elektroniskā formā atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, un tas ir derīgs bez Pušu parakstiem.

8.2.       Ja Puses vienojas par grozījumiem Līgumā, Pārdevējs elektroniski sagatavo Līguma grozījumus PDF faila formātā un nosuta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājis Pircējs, nosūtot Pārdevējam atbildes e-pastu ar tekstu: “Apstiprinu Līguma grozījumus”.

8.3.       Pārdevējs visus paziņojumus sutā un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sutā, izmantojot FLIADA.LV  vietnē kontaktu lapā norādītos saziņas līdzekļus.

8.4.       Ja piekļūšana FLIADA.LV  interneta vietnei, reģistrācija vai pasūtījuma veikšana FLIADA.LV  nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

8.5.       Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Pircējam, ja tas ir uzskatāms par patērētāju, ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6.       Pirms šī Līguma noslēgšanas un Līguma darbības laikā papildus līgumā noteiktajam Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē interneta veikalu darbību un jautājumus attiecībā uz distances līgumiem.

8.7.       Pārdevēja kontaktinformācija: e-pasts: [email protected].

Корзина

Корзина пуста.

Salidzini.lv logotips Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs